انواع شاخص های بورسی آخرین نرخ تغییرات نرخ نرخ آغازین کمترین نرخ بیشترین نرخ
شاخص محصولات فلزی 214922.87 -663.65 217802.09 214922.87 217873.94
شاخص مواد دارویی 120552.31 -732.79 120828.13 120529.3 120828.13
شاخص انبوه‌سازی 8728.11 -184.07 8875.73 8728.1 8875.73
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 355880.77 176.9 355857.94 355857.94 357495.1
شاخص قیمت (هم وزن) 264737.33 -888.72 265608.59 264736.49 265697.92
شاخص رایانه 61560.71 730.37 60570.27 60570.27 61560.77
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 76305.92 154.66 76192.53 76192.53 76917.34
شاخص ماشین آلات 256917.66 3522.5 253600.52 253600.52 256939.41
شاخص فرآورده‌های نفتی 4985736.48 94238.72 5019680.87 4985734.19 5025968.17
شاخص کانه‌های فلزی 481574.78 -596.93 481979.83 481574.78 482093.22
شاخص کانی‌های غیر فلزی 42343.58 -339.04 42494.13 42321.64 42498.02
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 54017.94 -289.81 54241.61 54017.94 54271.71
اطلاعات و ارتباطات 688.77 5.62 681.96 681.96 690.64
شاخص ذغال سنگ 42879.98 -118.27 43001.74 42879.98 43019.3
شاخص خودرو 201621.85 -982.39 202649.96 201277.99 203149.94
شاخص قند و شکر 121978.83 -2030.28 123415.22 121978.33 123415.22
شاخص حمل و نقل 22686.71 -147.44 22845.6 22686.71 22859.93
شاخص وسایل ارتباطی 83684.67 2983.17 83454.93 83454.93 83684.67
شاخص سایر مالی 12094.13 69.04 12015.6 11975.27 12102.32
شاخص انتشار و چاپ 1120286.01 -32309.97 1152842.89 1120286.01 1153198.28
شاخص محصولات کاغذی 79905.58 -1685.81 82151.74 79905.58 82151.74
شاخص کل بورس 1425440.79 708.52 1425349.36 1425349.36 1431906.81
شاخص فلزات اساسی 1106121.2 -1373.38 1110288.69 1106120.78 1114347.08
شاخص شیمیایی 107169.71 508.95 107156.71 107156.71 107350.73
شاخص دستگاه‌های برقی 4949149.61 -26208.8 4977425.06 4949149.61 4997848.13
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 24387.7 -92.37 24476.29 24387.5 24485.35
شاخص زراعت 227638.54 -327.8 229269.48 227638.54 229905.29
شاخص لاستیک 281493.17 671.35 281019.76 281019.76 283081.44
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 169146.1 800.16 168943.19 168943.19 169968.96
شاخص رادیویی 5658.34 -20.85 5677.29 5658.34 5677.77
شاخص صنعت 1311645.62 2252.82 1314438.3 1311645.63 1317009.59
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 55494.71 87.83 55670.53 55494.71 55772.55
شاخص فنی و مهندسی 7412.8 -169.47 7572.68 7412.5 7573.22
شاخص آزاد شناور 1835674.59 -993.36 1837655.1 1835673.6 1846497.24
تامین آب، برق، گاز 2479.17 -1.28 2476.83 2476.53 2479.33
شاخص کاشی و سرامیک 46866.34 436.43 47080.32 46749.26 47080.32
شاخص محصولات چوبی 846171.08 -4360.22 851126.72 846171.08 855870.17
شاخص بیمه و بازنشسته 62785.04 -1513.82 64250.45 62785.04 64270.27
شاخص منسوجات 13391.35 -318.96 13698.56 13391.35 13698.56
شاخص مالی 1558927.75 -10794.44 1569579.62 1558922.49 1569726.21
شاخص ابزارآلات پزشکی 10244.34 0 10244.34 10244.34 10244.34
اداره بازارهای مالی 1501.21 -11.66 1517.2 1501.21 1517.2
شاخص سایر معادن 260157.41 -11002.5 263081.65 259602.1 263081.65
شاخص بازار اول 1064064.76 3140.77 1061680.32 1061680.32 1069372.15
شاخص استخراج نفت جز کشف 3405.12 -57.94 3463.79 3405.12 3464.34
خرده فروشی 1093.13 -4.26 1097.12 1093.13 1097.13
شاخص کل (هم وزن) 419551.46 -1408.43 420932.22 419550.14 421073.8
شاخص محصولات چرمی 38288.16 731.25 36653.02 36653.02 38288.16
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 3706051.86 27152.87 3688063.36 3688063.36 3708032.17
شاخص سیمان 9875.93 -64.42 9933.77 9875.93 9949.16

گروه دورانV6.0.5.0