انواع شاخص های بورسی آخرین نرخ تغییرات نرخ نرخ آغازین کمترین نرخ بیشترین نرخ
شاخص محصولات فلزی 151921.64 -1060.04 152904.48 151913.18 153479.81
شاخص مواد دارویی 95204.36 -412.46 95715.72 95205.59 95815.56
شاخص انبوه‌سازی 6063.6 -72.64 6139.38 6063.73 6139.96
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 323413.87 -1072.45 324581.49 323428.44 325332.21
شاخص قیمت (هم وزن) 216906.59 -876.94 217862.37 216905.89 218424.17
شاخص رایانه 50626.19 -147.05 50775.2 50608.13 50784.37
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 71036.39 -320.45 71360.91 71043.92 71614.33
شاخص ماشین آلات 188742.53 -4161.64 193105.93 188771.3 193115.08
شاخص فرآورده‌های نفتی 4125020.91 5179.31 4136788.01 4124657.88 4169177.6
شاخص کانه‌های فلزی 478297.37 -2593.81 481051 478300.01 481075.73
شاخص کانی‌های غیر فلزی 33886.39 -251.52 34207.4 33884.81 34207.54
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 47172.17 -358.09 47534.63 47168.36 47592.91
اطلاعات و ارتباطات 626.02 0 626.22 625.8 628.67
شاخص ذغال سنگ 31879.1 -70.06 31943.36 31881.21 31960.84
شاخص خودرو 199648.63 3666.44 197689.04 197689.04 201378.27
شاخص قند و شکر 102659.75 -264.15 103051.25 102657.87 103164.11
شاخص حمل و نقل 19956.11 -159.44 20120.25 19956.49 20136.12
شاخص وسایل ارتباطی 51225.34 -1294.98 52992.96 51223.11 53956.99
شاخص سایر مالی 8295.83 -47.01 8354.85 8295.82 8394.4
شاخص انتشار و چاپ 688517.39 -9835.96 698296.79 688467.71 698296.79
شاخص محصولات کاغذی 59712.95 -228.57 60087.33 59708.71 60530.1
شاخص کل بورس 1306472.13 -4332.32 1311188.89 1306530.98 1314221.52
شاخص فلزات اساسی 1063220.59 -6790.07 1069983.94 1063477.24 1070768.94
شاخص شیمیایی 97881.21 -240.45 98123.08 97878.89 98219.58
شاخص دستگاه‌های برقی 3724125.98 -51126.83 3770873.11 3724137.26 3771709.63
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 22987.56 -6.87 22994.88 22987.24 23011.2
شاخص زراعت 214041.5 -788.52 215145.25 214020.39 216092.7
شاخص لاستیک 211482.71 -528.01 212153.49 211521.42 212398.95
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 167314.86 -786.28 168099.86 167322.94 168101.47
شاخص رادیویی 4551.07 -9.66 4560.78 4550.72 4561.13
شاخص صنعت 1206456.99 -3889.98 1211416.97 1206519.5 1213361.83
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 51833.11 -173.48 52047.08 51836.56 52142.95
شاخص فنی و مهندسی 6467.48 -28.65 6495.81 6467.26 6495.81
شاخص آزاد شناور 1666205.7 -4493.46 1671600.15 1666311.7 1677246.36
تامین آب، برق، گاز 2383.37 -6.97 2394.52 2383.67 2394.57
شاخص کاشی و سرامیک 38963.47 844.1 38819.8 38819.8 38964.32
شاخص محصولات چوبی 803547.28 1204.72 802095.88 802017.92 806760.31
شاخص بیمه و بازنشسته 51229.02 119.77 51174.45 51174.45 51327.32
شاخص منسوجات 10175.88 -223.18 10394.89 10176.56 10394.89
شاخص مالی 1398260.59 -5416.11 1405876.73 1398264.77 1408345.8
شاخص ابزارآلات پزشکی 10244.34 0 10244.34 10244.34 10244.34
اداره بازارهای مالی 1373.85 20.27 1378.09 1373.96 1380.53
شاخص سایر معادن 116073.42 2404.59 113491.41 113491.41 116073.42
شاخص بازار اول 993534.54 -4240.46 998075.44 993617.75 1001376.8
شاخص استخراج نفت جز کشف 2309.84 -64.43 2370.54 2309.84 2370.54
خرده فروشی 849.34 0 849.34 849.34 849.34
شاخص کل (هم وزن) 345084.31 -1395.15 346604.88 345083.2 347498.68
شاخص محصولات چرمی 18536.45 170.74 18402.23 18402.23 18710.52
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 3340951.03 -18313.45 3359514.82 3340901.06 3363964.31
شاخص سیمان 7346.04 -23.12 7374.52 7346.11 7377.38

گروه دورانV6.0.5.0