فرصت‌های همکاری

 

بانک مشترک ایران و ونزوئلا به منظور تامین و تکمیل سرمایه نیرو انسانی خود از واجدین شرایط بر اساس اولویتهای مورد نیاز خود ، دعوت به همکاری مینماید. کلیه متقاضیان میتوانند رزومه خود را در قالب فایل PDF به آدرس ایمیل info@ivbb.ir ارسال نمایند.

ارسال رزومه هیچگونه تعهدی برای بانک جهت دعوت به مصاحبه ایجاد نخواهد کرد.

 

 


گروه دورانV6.0.5.0