سپرده‌های اشخاص حقوقی

سپرده ای است که صاحب آن به‌قصد انتفاع به بانک نمی‌سپارد بلکه صاحبان آن‌ها به‌منظور برخورداری از اجر معنوی و استفاده از انواع خدمات بانکی و تسریع در نقل‌وانتقال وجوه پول‌های خود را به بانک می‌سپارند.

 • بر اساس تعریف این نوع سپرده قرارداد دوجانبه‌ای است که رعایت مفاد آن برای بانک و مشتری الزامی است. برداشت و یا انتقال از این حساب می‌تواند از طریق چک، دفترچه، کارت‌های الکترونیکی برحسب درخواست مشتری و نوع انتخاب در سیستم انجام پذیرد.
  یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این نوع حساب برای مشتریان صدور دسته‌چک بر روی این نوع از حساب‌ها هست به‌طوری‌که اکثر متقاضیان این نوع حساب تقاضای صدور دسته‌چک دارند و بانک نیز طبق قوانین برای مشتریانی که اهلیت دریافت دسته‌چک رادارند دسته‌چک صادر می‌کند.


  شرايط افتتاح حساب‌جاری براي شخص حقوقي:
  1. 1.    دارا بودن شرايط افتتاح حساب‌جاری براي اشخاص حقیقي عضو هيأت مديره و اشخاص حقیقی که به 
  2. 2.    نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيأت مديره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقي مجاز به امضاء می‌باشند، به شرح مذکور در شرايط افتتاح حساب جاري براي شخص حقيقي می‌باشد؛
  3. 3.    شخص حقوقي بايد در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده و يا "شرکت درشرف تاسیس" باشد؛
  4. 4.    ارائه مستندات مثبته، در خصوص تأسيس و همچنين اختيارات و وظايف قانوني صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانين خاص ايجاد شده و نياز به ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها ندارد؛
  5. 5.    ارائه تأييديه از وزارت امور خارجه براي سفارت خان‌ ها، سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي؛
  6. 6.    نداشتن سابقه چک برگشتي (منظور از سابقه چک برگشتي، اطلاعات مربوط به چک برگشتي رفع سوءاثر نشده‌اي است که در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي موجود مي‌باشد)؛
  7. 7.    حصول اطمينان از رعايت مفاد ماده 21 قانون صدور چک (به موجب ماده 21 قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.؛
  8. 8.     نداشتن بدهي غيرجاري؛
  9. 9. حداقل مبلغ مورد نیازجهت افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی به میزان 5.000.000 (پنج میلیون) ریال می‌باشد؛
  10. 10. افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي خارجي صرفاً براي شعبه و يا نمايندگي آن که در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده است، مجاز مي‌باشد؛
  11. 11. افتتاح حساب جاري براي شعب شرکت‌ها بايد توسط دفتر مرکزي آن‌ها انجام شود. متقاضي مي‌تواند حق برداشت از حساب را به نماينده/نمايندگان خود در شعب شرکت خود، در صورت تجويز اساسنامه شرکت، تفویض نماید.
 • پس انداز عبارتست از سهمی از درآمد مردم که به مصارف جاری و زود گذر تخصیص نیافته و صرف اندوخته و یا سرمایه‌گذاری(پس انداز) به امید تحصیل درآمد آتی که موثر در افزایش سرمایه ملی می‌باشد، می‌گردد.
  مهمترین هدف در برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، به وجودآوردن حداکثر امکانات برای تامین افزایش سرمایه‌گذاری به جهت توسعه و رشد اقتصادی است که آن نیز با میزان سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم دارد. این وظیفه بانک‌ها در قانون اعلام گردیده تا از طریق آن نسبت به جذب سپرده‌های مردم اقدام و در بخش‌های اقتصادی مورد نظر اقدام به پرداخت تسهیلات جهت کمک به رشد آنها نمایند. به خاطر جلب اعتماد مردم در قانون چهارم بانکداری بانک‌ها را مکلف به بازپرداخت سپرده‌های مشتری(پس انداز-جاری) در هنگام درخواست مشتری نموده است.


  فایل‌های مرتبط:
  1. 1.    اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسات می‌توانند نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با ارائه مدارک لازم (شرکت‌نامه، اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس اولیه، صورتجلسه مجمع عمومی مبنی برآخرین تغییرات حاصله، تعهدنامه از مدیران و صاحبان امضا اشخاص حقوقی و...) اقدام نمایند؛
  2. 2.    تکمیل و امضاء مدارک افتتاح حساب برای شخص حقوقی و اعضای هیأت مدیره آن به عنوان اشخاص حقیقی و فرم اسکن نمونه امضاء هریک با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن، شغل الزامیست؛
  3. 3.    حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اشخاص حقوقی 300.000 (سیصد هزار) ریال می‌باشد؛
  4. 4.    چنانچه در اساسنامه، امضاء اشخاص مجاز با مهر شرکت باید تواماً مورد استفاده قرار گیرد، نمونه مهر نیز به وضوح در محل تعیین شده کارت نمونه امضاء منعکس گردد.

فایل‌های مرتبط:

 فرم تعریف مشتری حقیقی

 فرم درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

 فرم درخواست صدور کارت 

 فرم درخواست خدمات بانکداری الکترونیک

 فرم فعال سازی سرویس اعلام مانده از طریق پیامک

 

پس انداز عبارتست از سهمی از درآمد مردم که به مصارف جاری و زود گذر تخصیص نیافته و صرف اندوخته و یا سرمایه‌گذاری(پس انداز) به امید تحصیل درآمد آتی که موثر در افزایش سرمایه ملی می‌باشد، می‌گردد. مهمترین هدف در برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، به وجودآوردن حداکثر امکانات برای تامین افزایش سرمایه‌گذاری به جهت توسعه و رشد اقتصادی است که آن نیز با میزان سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم دارد. این وظیفه بانک‌ها در قانون اعلام گردیده تا از طریق آن نسبت به جذب سپرده‌های مردم اقدام و در بخش‌های اقتصادی مورد نظر اقدام به پرداخت تسهیلات جهت کمک به رشد آنها نمایند. به خاطر جلب اعتماد مردم در قانون چهارم بانکداری بانک‌ها را مکلف به بازپرداخت سپرده‌های مشتری(پس انداز-جاری) در هنگام درخواست مشتری نموده است.

 • حساب سپرده‌ای که به عنوان کوتاه‌مدت عادی افتتاح می‌شود، قابل برداشت است و بانک سودهای ماه شمار برای آن می‌پردازد.

  شرايط افتتاح حساب‌جاری براي شخص حقوقي:
  1. 1.    اجازه افتتاح حساب کوتاه مدت و چگونگی استفاده از حساب سپرده در اساسنامه یا شرکتنامه که به تصویب صاحبان سهام و یا صاحبان سرمایه که اصطلاحاً شرکا نامیده می‌شوند رسیده، صریحاً قید شده باشد؛
  2. 2.    اخذ مدارک ثبتی و قانونی دال بر احراز شخصیت حقوقی شرکت که عبارتند از شرکت نامه، اساسنامه، آخرین روزنامه رسمی، آگهی تاسیس اولیه، صورتجلسه مجمع عمومی مبنی برآخرین تغییرات حاصله مندرج در جراید رسمی مبنی بر تعیین حدود و مدت اختیارات نمایندگان شرکت، مدت اختیارات هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز و...)؛
  3. 3.    تکمیل و امضاء مدارک افتتاح حساب برای شخص حقوقی و اعضای هیات مدیره آن به عنوان اشخاص حقیقی وفرم اسکن نمونه امضاء هریک با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن و شغل؛
  4. 4.    حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اشخاص حقوقی 500.000 (پانصد هزار) ریال می‌باشد.
 •  سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به سپرده‌های مدت داراطلاق می‌شود که به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت انفرادی یا مشترک افتتاح می‌شوند.

  شرايط افتتاح حساب‌جاری براي شخص حقوقي:
  1. 1.    اجازه افتتاح حساب بلند مدت و چگونگی استفاده از حساب سپرده در اساسنامه یا شرکتنامه که به تصویب صاحبان سهام و یا صاحبان سرمایه که اصطلاحاً شرکا نامیده می‌شوند رسیده، صریحاً قید شده باشد؛
  2. 2.    ارائه مدارک مثبته (شرکت نامه، اساسنامه، آخرین روزنامه رسمی، آگهی تاسیس اولیه، صورتجلسه مجمع عمومی مبنی برآخرین تغییرات حاصله مندرج در جراید رسمی مبنی بر تعیین حدود و مدت اختیارات نمایندگان شرکت ، مدت اختیارات هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز و...) به بانک و تکمیل و امضای فرم های مورد نظر حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ؛
  3. 3.    تکمیل و امضاء مدارک افتتاح حساب برای شخص حقوقی و اعضای هیات مدیره آن به‌عنوان اشخاص حقیقی و فرم اسکن نمونه امضاء هریک با درج کامل مشخصات شناسنامه، کد ملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن و شغل؛
  4. 4.    انسداد حساب قبل ازسررسید مشمول برداشت قسمتی از سود متعلقه خواهد بود؛
  5. 5.    معرفی شماره حساب جاری یا کوتاه مدت یا پس انداز برای دریافت سود، الزامی می باشد؛
  6. 6.    برداشت تمام یا قسمتی از مبلغ سپرده قبل از سررسید، با برگشت مابه‌التفاوت سود پرداختی به آن بخش از سپرده مورد مطالبه، امکان‌پذیر ‌باشد؛
  7. 7.    حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت اشخاص حقوقی 5000.000 ریال (پنج میلیون ریال) می باشد؛
  8. 8.    در صورت فسخ سپرده مدت دار، قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.

فایل‌های مرتبط:

 فرم تعریف مشتری حقیقی

 فرم درخواست افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

 فرم درخواست صدور کارت 

 فرم درخواست خدمات بانکداری الکترونیک

 فرم فعال سازی سرویس اعلام مانده از طریق پیامک

 

طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سپرده‌گیری ارزی، این نوع سپرده‌ها به سپرده‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به ارزهای یورو، دلار و درهم نزد بانک افتتاح می‌شوند، اطلاق می‌شود.

       o    سپرده قرض الحسنه جاری
       o     سپرده قرض الحسنه پس انداز
       o    سپرده سرمایه گذاری مدت دار

شرایط افتتاح انواع سپرده‌های ارزی برای اشخاص حقوقی:
       1.    شرایط افتتاح انواع سپرده‌های ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز مبلغ و نوع ارز )جهت افتتاح حساب، با شرایط افتتاح حساب انواع سپرده‌های ریالی یکسان می‌باشد؛
       2.    حداقل مبلغ برای افتتاح و مفتوح ماندن سپرده قرض الحسنه پس‌انداز ارزی، 500 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر می‌باشد؛
       3.    حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری ارزی، 1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر می‌باشد؛
       4.    حداقل مبلغ برای افتتاح و مفتوح ماندن سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارزی، 5000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر می‌باشد.


نرخ سود سپرده‌های ارزی و سایر شرایط مربوطه:

 1.    بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می‌گردد؛
 2.    دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمديد( قبل از سررسيد) و موافقت اين بانک، دوره مذکور برای دوره‌ یک ساله ديگر قابل تمديد خواهد بود؛
 3.    نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار يورو، درهم امارات و دلار به ترتيب 3، 2 و 4 درصد می‌باشد؛
 4.    در صورت درخواست متقاضی مبنی بر ابطال و يا دريافت سود، به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات به سپرده‌گذاران، این بانک نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب به اداره کل بين‌الملل بانک جهت دريافت اصل و سود سپرده پرداختی منعکس می‌نماید؛
 5.    بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده‌گذاری به صورت اسکناس نزد اين بانک، به همان نوع ارز توديعی و به صورت اسکناس خواهد بود؛
 6.    پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود؛
 7.     درصورت درخواست ابطال سپرده ارزی توديعی قبل از سررسيد، نرخ سود ساليانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتيب 1، 0.5 و 1.5 درصد خواهد بود. به سپرده‌های ارزی کمتر از يک ماه سودی تعلق نمي‌گيرد.


سود سپرده بانک‌ها طبق آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف نوع سپرده    نرخ سود
1 قرض الحسنه پس انداز و جاری بدون سود
2 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی %8
3 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماه %8
4 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه %8
5 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک ‌سال   %16
6 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو ‌سال  %18


گروه دورانV6.0.5.0