سپرده‌های اشخاص حقیقی


سپرده‌ای است که صاحب آن به‌قصد انتفاع به بانک نمی‌سپارد بلکه صاحبان آن‌ها به‌منظور برخورداری از اجر معنوی و استفاده از انواع خدمات بانکی و تسریع در نقل‌وانتقال وجوه پول‌های خود را به بانک می‌سپارند.

 • بر اساس تعریف این نوع سپرده قرارداد دوجانبه‌ای است که رعایت مفاد آن برای بانک و مشتری الزامی است. برداشت و یا انتقال از این حساب می‌تواند از طریق چک، دفترچه، کارت‌های الکترونیکی برحسب درخواست مشتری و نوع انتخاب در سیستم انجام پذیرد.
  یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این نوع حساب برای مشتریان صدور دسته‌چک بر روی این نوع از حساب‌ها هست به‌طوری‌که اکثر متقاضیان این نوع حساب تقاضای صدور دسته‌چک دارند و بانک نیز طبق قوانین برای مشتریانی که اهلیت دریافت دسته‌چک را دارند دسته‌ چک صادر می‌کند.
   

  شرايط افتتاح حساب‌جاری براي شخص حقيقي:

  1. 1. داشتن حداقل 18 سال تمام شمسي يا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه؛
  2. 2. نداشتن سابقه چک برگشتي (منظور از سابقه چک برگشتی، اطلاعات مربوط به چک برگشتي رفع سوء اثر نشده‌ای است که در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي موجود می‌باشد)؛
  3. 3. حصول اطمينان از رعايت مفاد ماده 21 قانون صدور چک (به‌موجب ماده 21 قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب‌جاری دیگری بازننمایند.)؛ 
  4. 4. نداشتن بدهي غیر جاری؛ 
  5. 5. معرفي فردي به‌عنوان وکيل براي شخص خاص؛
  6. 6. حداقل مبلغ موردنیاز جهت افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقیقی به میزان  5.000.000 (پنج میلیون) ریال می‌باشد؛
  7. 7. براي شخص حقيقي خارجي علاوه بر موارد فوق، داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) 
  8. 8. اقامت دائم و يا اشتغال الزامي است؛ 
 • شرايط افتتاح حساب‌جاری براي شخص حقيقي:
  1. 1. هرشخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد، می‌تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و یا قیومیت او باشند با در دست داشتن مدارک لازم اقدام به افتتاح حساب پس انداز نماید.(افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم انجام می‌پذیرد.)؛
  2. 2. ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه عکس دار؛
  3. 3. تکمیل کارت افتتاح حساب و امضاء آن (متقاضی باید ابتدا شرایط عمومی افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز را مطالعه و در صورت قبول با قید تاریخ آن را امضاء و سپس مشخصات کامل خود را در کارت نمونه نوشته و محل مخصوص را مجدداً امضا نماید.)؛
  4. 4. حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اشخاص حقیقی 300،000 (سیصد هزار) ریال می‌باشد.

فایل‌های مرتبط:

 فرم تعریف مشتری حقیقی

 فرم درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

 فرم درخواست صدور کارت 

 فرم درخواست خدمات بانکداری الکترونیک

 فرم فعال سازی سرویس اعلام مانده از طریق پیامک

 

بسیاری از وجوه و سرمایه‌های نقدی هستند که صاحبان آنها به دلایل مختلف توان و یا علاقه به کارگیری آنها را ندارند. به همین دلیل آنها سراغ بانک‌ها و موسساتی می‌روند که علاوه بر حفظ اصل سرمایه، سود خوبی نیز در اختیارشان قرار دهند. بر اساس مواد سوم تا ششم قانون بانکداری اسلامی بانک سپرده‌های مشتریان را در قالب عقود اسلامی از آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل از طرف آنها در قالب این عقود سرمایه‌گذاری می‌نماید و علاوه بر بیمه نمودن اصل وجه، سود حاصل از سرمایه‌گذاری را با توجه به مدت زمان سپرده‌گذاری و کسر هزینه‌ها و حق وکالت به مشتریان پرداخت می‌نماید. در این نوع سپرده‌ها اگر چه میزان سود از ابتدا مشخص نمی‌باشد،ولی به دلیل وسعت و تنوع معاملات بانک می‌تواند قبل از حسابرسی به صورت علی الحساب به سپرده‌ها سود پرداخت نماید.

 

 • حساب سپرده‌ای که به عنوان کوتاه‌مدت عادی افتتاح می‌شود، قابل برداشت است و بانک سودهای ماه شمار برای آن می‌پردازد.

  شرايط افتتاح حساب‌جاری براي شخص حقيقي:
            1.    برای افتتاح این حساب کافی است 18 سال تمام داشته باشید یا حکم رشد از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد و به همراه‌کارت ملی و شناسنامه عکس دار به شعبه بانک                                    مراجعه نمایید؛
            2.    هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به سهولت با ارائه مدارک هویتی برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به نام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیومت                             آنان باشند با حداقل مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال اقدام نماید؛
            3.    تکمیل و امضاء کارت افتتاح حساب ( روی کارت و ظهر کارت) وفرم اسکن نمونه امضاء با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد                             پستی و شماره تلفن، شغل الزامیست؛
            4.    حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اشخاص حقیقی 500.000 (پانصد هزار) ریال می‌باشد؛
            5.    در این نوع حساب امکان صدور کارت بانکی نیز وجود دارد.
 •  سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به سپرده‌های مدت داراطلاق می‌شود که به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت انفرادی یا مشترک افتتاح می‌شوند.

  شرايط افتتاح حساب‌جاری براي شخص حقيقي:
            1.    اشخاص حقیقی، با داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از طرف دادگاه صالحه (اعم از باسواد و بی‌سواد) به همراه‌ مدارک هویتی می‌توانند اقدام به افتتاح حساب نمایند؛
            2.    برای صغار، ولی و وصی و یا قیم می‌تواند حساب افتتاح نماید. شایان‌ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می‌توانند بنام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت                                افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح کننده خواهد بود؛
            3.    انسداد حساب قبل ازسررسید مشمول برداشت قسمتی از سود متعلقه خواهد بود؛
            4.    معرفی شماره حساب جاری یا کوتاه مدت یا پس انداز برای دریافت سود، الزامی می باشد؛
            5.    در صورت درخواست صاحب حساب، کل سپرده به بستگان درجه یک انتقال می یابد بدون اینکه کاهش یا تغییری در میزان سود مشتری به وجود آید؛
            6.    برداشت تمام یا قسمتی از مبلغ سپرده قبل از سررسید، با برگشت مابه‌التفاوت سود پرداختی به آن بخش از سپرده مورد مطالبه، امکان‌پذیر ‌باشد؛
            7.    حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت اشخاص حقیقی 5000.000 ریال (پنج میلیون ریال) می باشد؛ 
            8.    در صورت فسخ سپرده مدت دار، قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.


فایل‌های مرتبط:

 فرم تعریف مشتری حقیقی

 فرم درخواست افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

 فرم درخواست صدور کارت 

 فرم درخواست خدمات بانکداری الکترونیک

 فرم فعال سازی سرویس اعلام مانده از طریق پیامک

 

طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سپرده‌گیری ارزی، این نوع سپرده‌ها به سپرده‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به ارزهای یورو، دلار و درهم نزد بانک افتتاح می‌شوند، اطلاق می‌شود.

          o    سپرده قرض الحسنه جاری
          o     سپرده قرض الحسنه پس انداز
          o    سپرده سرمایه گذاری مدت دار


شرایط افتتاح انواع سپرده‌های ارزی برای اشخاص حقیقی:
          1.    شرایط افتتاح انواع سپرده‌های ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز مبلغ و نوع ارز )جهت افتتاح حساب، با شرایط افتتاح حساب انواع سپرده‌های ریالی یکسان می‌باشد؛
          2.    حداقل مبلغ برای افتتاح و مفتوح ماندن سپرده قرض الحسنه پس‌انداز ارزی، 500 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر می‌باشد؛
          3.    حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری ارزی، 1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر می‌باشد؛
          4.    حداقل مبلغ برای افتتاح و مفتوح ماندن سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارزی، 5000 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر می‌باشد.

نرخ سود سپرده‌های ارزی و سایر شرایط مربوطه:
          1.    بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می‌گردد؛
          2.    دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمديد( قبل از سررسيد) و موافقت اين بانک، دوره مذکور برای دوره‌ یک ساله ديگر قابل تمديد خواهد بود؛
          3.    نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار يورو، درهم امارات و دلار به ترتيب 3، 2 و 4 درصد می‌باشد؛
          4.    در صورت درخواست متقاضی مبنی بر ابطال و يا دريافت سود، به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات به سپرده‌گذاران، این بانک نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود                         اقدام و مراتب به اداره کل بين‌الملل بانک جهت دريافت اصل و سود سپرده پرداختی منعکس می‌نماید؛
          5.    بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده‌گذاری به صورت اسکناس نزد اين بانک، به همان نوع ارز توديعی و به صورت اسکناس خواهد بود؛
          6.    پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود؛
          7.    درصورت درخواست ابطال سپرده ارزی توديعی قبل از سررسيد، نرخ سود ساليانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتيب 1، 0.5 و 1.5 درصد خواهد بود. به                                      سپرده‌های ارزی کمتر از يک ماه سودی تعلق نمي‌گيرد.

 


سود سپرده بانک‌ها طبق آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف نوع سپرده    نرخ سود
1 قرض الحسنه پس انداز و جاری بدون سود
2 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی %8
3 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماه %8
4 سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه %8
5 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک ‌سال   %16
6 سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو ‌سال  %18

گروه دورانV6.0.5.0